Asociācijas sēde 22.februārī


Asociācijas sēde 22.februārī plkst. 15:00 privātā vidusskolā "Laisma" - Kareivju ielā 5, Rīgā (Inga Lukaševica t.29431900) 

Tiek aicināti gan asociācijas biedri, gan privātskolu un privāto pirmsskolu vadītāji.

 

Augsti godājamie privātskolu vadītāji!

Latvijas privātskolu asociācijas sēde

22.februārī plkst. 15:00 privātā vidusskolā "Laisma" - Kareivju ielā 5, Rīgā
Inga Lukaševica t.29431900

Dienas kārtībā:

1. Izlemt asociācijas darbību turpmāk un ja pastāvam, tad jaunas valdes vēlēšanas. Es joprojām uzskatu, ka privātajām mācību iestādēm (gan skolām, gan pirmsskolām. jādarbojas kopā, jāapvienojas organizācijā, kas Latvijas izglītības un politiskajā laukā būs spēlētājs, ar kuru rēķinās. Inguna Gruzniņa no Talsu Kristīgās skolas : "... no saviem plāniem atņemt privātskolām finansējumu un piemērot dažādus ierobežojumus ne tikai nav atsacījusies, bet turpina tos bīdīt, tāpēc, ja gribam pastāvēt, mēs vairs nedrīkstam rušināt katrs pats par sevi, - mūs nokodīs pa vienam! Bet mums ir jākļūst par spēku, kurā apvienojas jebkuras tautības privātskolas, to dibinātāji un direktori parasti ir spēcīgi līderi, izglītoti, saprot procesus un bieži vien ir arī ar kontaktiem..."

Bet jālemj jums.

2. Aktuālā informācija

Uz sanāksmi tiek aicināti privātskolas vadītāji arī ne asociācijas biedri.

Lūdzu dodiet ziņu par jūsu iespēju piedalīties šajā sanāksmē uz šo e-pasta adresi vai mob.t.29412368

Ļoti svarīga katra asociācijas biedra klātbūtne.

Uz drīzu tikšanos!

Ar cieņu, Ināra Kalniņa