Lai saulainas un prieka pilnas skolas brīvdienas gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem! Absolventiem - veiksmi turpmākās izaugsmes ceļā!