Veiksmīgu jauno2015./2016. mācību gadu!


Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola

Un skolas dvēsele - skolēni un skolotāji.

Lai ikviens skolotājs māca skolēnus būt spēcīgiem, gudrākiem, laimīgākiem un paši skolotāji varētu un prastu priecāties par katru nodzīvotu dienu!

Veiksmīgu jauno2015./2016. mācību gadu!